Virksomheder / Permanent byggeri / Kontorbygning 456 m2

Kontorbygning 456 m2

Som udvidelse for eksisterende administrationsfaciliteter på større produktionsvirksomhed, har vi opført denne 456 m2 kontorbygning i Just system 12000.

Facade af bygning med tilhørende tagterrasse.
Gavl af bygning med leveret trappe- og rampefaciliteter.
Gavl af bygning.
Rampefaciliteter monteret i stueplan.
Flugttrappe fra 1. sal.
Indflytning.
Toilet.
Kontor inden indflytning.
Handicap venligt badeværelse.
 

Bygningen er udført som permanent byggeri, sammensat af 12 stk. præfabrikerede enheder. Byggeriet er udført som totalentreprise med tilhørende anlægsarbejder.

Adgangsvej til 1. sal.
Detaljer ved indgangsdør i stueplan.
Bygning tilpasset det eksisterende miljø.
Detaljer facade.
Etableret tagterrasse.
Teknikrum.
Etableret enkeltkontor.
Mødelokale.
Rengøringsrum med udslagsvask.