Virksomheder / Lager / Lagerpavillon 160 m2

Lagerpavillon 160 m2

Til opbevaring og udlevering af arbejdstøj, har vi til en større produktionsvirksomhed leveret denne 160 m2 pavillonbygning.

Indgang til tekstiludleveringspavillon.
 

Med trappe og reposfaciliteter, således at vognen med tøj kan køre direkte fra lastbil og ind i bygningen.

Trappe og reposfaciliteter.