Virksomheder / Kontor / Kontorbygning JUST system 9000

Kontorbygning JUST system 9000

JUST System 9000 er et udlejningskoncept, som er baseret på modulstørrelser på 3,95 m x 9,60 m, i alt 38 m2 pr. stk. Pavillonerne er velegnet som kontor-, undervisnings- og institutionsfaciliteter for længere perioder. Da systemet valgfrit kan leveres med elvarme eller fjernvarme, kan dette opfylde kravene til gældende bygningsreglement i relation til en varmetabsramme og en energirammeberegning. Bygningen har en indvendig lofthøjde på 270 cm og er forsynet med EDB kanaler. Systemet kan leveres i 2 etager.

Pavillon set udefra
Pavillon set udefra
Pavillon set udefra
Pavillon set udefra
JUST system 9000 - Standard indretning - Klik på PDF.
 

Nedenstående billeder viser et eksempel på udvidelse af eksisterende kontorfaciliteter, hvor vi har leveret 606 m2 administrationsbygning som består af 16 stk. sammembyggede enheder udført i 2 etager.

Opgaven er udført i total entreprise med tilhørende jord-, beton- og ledningsarbejder.
             
                                  

Pavillon set udefra
Pavillon set udefra
Pavillon set udefra
Pavillon set udefra