Virksomheder / Kontor / Kontorpavillon JUST system 4000

Kontorbygning JUST system 4000

JUST System 4000 er et udlejningssystem, som er baseret på en modulstørrelse på 3,95 m x 12,00 m, i alt 48 m2 pr. stk.
Pavillonerne er velegnet som kontor-, undervisnings- og institutionsfaciliteter.

JUST System 4000 er et udlejningssystem, som er baseret på en modulstørrelse på 3,95 m x 12,00 m, i alt 48 m2 pr. stk.
Pavillonerne er velegnet som kontor-, undervisnings- og institutionsfaciliteter.

 

Systemet er med el-varme og opfylder kravene til en varmetabsramme, iht. gældende bygningsreglement.
Bygningen har en indvendig lofthøjde på 250 cm og er forsynet med EDB kanaler. Systemet kan ikke stables.