Institutioner / Individuelle pavilloner

Traditionelt byggeri

240 m2 pavillonbygning

 

Bibliotek på handelsskole

Pavillonbygning på 316 m2