Undervisning / Social og Sundhedsskole

2 stk. klasselokaler á 76 m2 samt 4 stk. grupperum á 14 m2

I forbindelse med lokale behov på Social- og Sundhedsskole har vi etableret ekstra undervisnings- og grupperumsfaciliteter.                     Der er til opgaven leveret 2 stk. selvstændige bygninger, hver bestående af 2 stk. klasselokaler á 76 m2 samt 4 stk. grupperum            á 14 m2.

Bygning på 228 m2 med galvaniseret rampe.
Rampe monteret omkring hjørnet på bygningen.
Facade på bygningen.
Eksempel på indretning af undervisningslokaler.
Bemærk det veloplyste lokale.
 

Til hver bygning er leveret galvaniseret ramper, således at bygningerne har niveaufri adgang iht gældende bygningsreglement. Til denne opgave har vi ligeledes leveret samtlige arbejder med etablering af bæredygtigt underlag for bygningen samt fremføring og tilslutning af forsynings- og afløbsledninger.

Bygningen indgår i det eksisterende miljø.
Bygningen set fra gavlen med "ligeud" rampe.
Ventilation er monteret over vinduet til højre.
Klasselokale til 28 elever og 1 lærer.
Eksempel på 14 m2 grupperum.