Undervisning / Teknisk Skole

Undervisning 760 m2

Eksempel på etablering af undervisningslokaler i forbindelse med udvidelse af en Teknisk Skole. Til denne opgave er i alt leveret 760 m2 bygninger, fordelt på 4 stk. selvstændige bygninger. Samtlige bygninger er forsynet med ventilation og niveaufri adgang (galvaniseret ramper) iht. gældende bygningsreglement.

Undervisningsbygning på 228 m2
Ekstra dør i gavl
Galvaniseret rampe
Pavillon set udefra
 

I en af bygningerne, som er bestående af ét stort lokale på i alt 256 m2, er etableret 90 EBD undervisningspladser.  Ved et lokale på denne størrelse er det en meget stor fordel, at lokalerne har en indvendig lofthøjde på 270 cm.                                                                                              

Indvendig højde på 2,70 m giver god plads til projektor i loft
Pavillon set udefra inden færdiggørelse
Bygning på 114 m2
Bygning på 190 m2