Institutioner / Individuelle pavilloner / Bibliotek på handelsskole

Bibliotek på handelsskole

I forbindelse med intern flytning af bibliotek på uddannelsesinstitution, har vi etableret en selvstændig bygning på 316 m2 lokale. Bygningen er sammensat af i alt 13 stk. præfabrikeret enheder og består af ét stort lokale.

Pavillon set fra taget
Pavillon set indefra
Pavillon set indefra
 

Som forbindelse mellem pavillonbygningen og skolen er etableret en mellembygning. Bygningen er placeret på 148 stk. støbte punktfundamenter. Til montagen har vi anvendt en 225 ton mobilkran.                  

Pavillon set indefra
Pavillon set indefra
Pavillon set indefra